Amstelveen • Drachten • Heerenveen • Leek • Leeuwarden • Sneek

Afspraken

die we met elkaar maken

Op de eerste dag maken leerling en coördinator afspraken over de aanpak van specifieke studieproblemen. De afspraken worden in een overeenkomst vastgelegd en door leerling, ouders en NHI ondertekend. In de overeenkomst worden o.a. de volgende afspraken vastgelegd:

  • De leerling zet zich in voor de overeen gekomen doelen en afspraken.

  • Het NHI zet zich in om de leerling zo goed mogelijk te begeleiden.

  • De ouders geven door middel van automatische incasso toestemming om voorafgaand aan elke maand het overeengekomen bedrag van hun rekening te laten afschrijven.

  • Om tot goede resultaten te komen moet de leerling elke dag minimaal één uur en maximaal twee uur in de huiswerkhulp aanwezig zijn. Continuïteit is een vereiste.

  • De leerlingen dienen (bij de start van de huiswerkhulp) minimaal twee maanden twee, drie, vier of vijf dagen verplicht aanwezig zijn.

We starten met een proefperiode. Deze proefperiode duurt 2 maanden en eindigt altijd op de laatste dag van de maand. Na deze periode kan de huiswerkhulp worden uitgebreid, stopgezet of verminderd tot minimaal twee dagen per week.