Amstelveen • Drachten • Heerenveen • Leek • Leeuwarden • Sneek

Tarieven

Huiswerkhulp op het Leeuwarder Lyceum

Door de samenwerking met het Leeuwarder Lyceum kan Huiswerkhulp tegen een voordelig tarief worden aangeboden. Voor Huiswerkbegeleiding en Huiswerkhulp hanteren wij vaste maandtarieven.

 • Huiswerkbegeleiding door NHI Studiebegeleiding
  op de locatie Leeuwarder Lyceum. Opgave via www.studiecentra.nl.

 • 425 euro per maand bij 5 dagen per week.
  400 euro per maand bij 4 dagen per week.
  370 euro per maand bij 3 dagen per week.
  320 euro per maand bij 2 dagen per week.

 • Huiswerkhulp door NHI Studiebegeleiding
  op de locatie Leeuwarder Lyceum. Opgave via www.studiecentra.nl.

 • 212,50 euro per maand bij 5 dagen per week.
  200 euro per maand bij 4 dagen per week.
  185 euro per maand bij 3 dagen per week.
  160 euro per maand bij 2 dagen per week.

De betaling geschiedt d.m.v. automatische incasso. De bedragen worden aan het begin van de maand automatisch geïnd. Opzeggingen en wijzigingen in aantal dagen dienen altijd voor de 15e van de voorafgaande maand per e-mail (mail@studiecentra.nl) te worden doorgegeven.