Amstelveen • Drachten • Heerenveen • Leek • Leeuwarden • Sneek

Huiswerkhulp

voor leerlingen van het Leeuwarder Lyceum en De Dyk

In Leeuwarden start NHI studiebegeleiding in 2010 met Huiswerkhulp op het Leeuwarder Lyceum voor leerlingen uit de leerjaren 1 t/m 4 van VMBO en HAVO. Huiswerkhulp is een vereenvoudigde (dus goedkopere) vorm van huiswerkbegeleiding. Kijk op de site voor meer informatie over de verschillende mogelijkheden in studiebegeleiding.

Je wordt begeleid door bevoegde docenten die worden bijgestaan door studenten. Er is 1 begeleider per maximaal 12 leerlingen beschikbaar. Studieproblemen worden tijdens Huiswerkhulp gesignaleerd en zo mogelijk aangepakt. De mogelijkheden zijn hiervoor tijdens de Huiswerkhulp echter beperkt. Wanneer een leerling niet voldoende kan worden geholpen zal worden doorverwezen naar één van de andere vormen van studiebegeleiding.

‘Leren leren’

Het ‘leren leren’ is een belangrijk onderdeel van de begeleiding. Huiswerkhulp leert je planmatig te werken volgens een door NHI Studiebegeleiding ontwikkeld volgsysteem. In dit volgsysteem wordt o.a. de geboden hulp, de huiswerkplanning, de behaalde cijfers en de tijd van aankomst en vertrek bijgehouden. Ook wordt korte inhoudelijke hulp geboden. De begeleiding zal indien mogelijk direct aansluiten op de schooldag.

Huiswerkhulp

vs. huiswerkbegeleiding

 • Huiswerkbegeleiding door NHI Studiebegeleiding op locatie Leeuwarder Lyceum. Opgave via www.studiecentra.nl.

 • 425 euro per maand bij 5 dagen per week.
  400 euro per maand bij 4 dagen per week.
  370 euro per maand bij 3 dagen per week.
  320 euro per maand bij 2 dagen per week.

  _

 • Intakegesprek 75 euro incl. leerstrategie onderzoek.

 • Leerlingen worden dagelijks overhoord en gecontroleerd, waardoor de begeleiders er snel achter komen waar de knelpunten zitten bij het leren. Zo kan er direct ingespeeld worden op manco’s. Er is regelmatig contact met de ouders.

 • Rustig werken in een schoolse omgeving.

 • Uitgebreide vakinhoudelijke hulp.

 • Begeleiding door bevoegde docenten, docenten in opleiding en studenten.

 • Leren plannen/ hulp bij plannen

 • Bij aanvang 3, 4 of 5 dagen per week. 2 dagen in overleg.

 • Klas 1 t/m 6 alle niveau’s van VMBO t/m GYM  Voor leerlingen van alle scholen uit de omgeving.

 • Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 14.00 tot 18.00 uur.

 • Minimaal 2 uur aanwezig, Proeftijd 3 maanden.

 • Per 6 leerlingen minimaal 1 begeleider.

 • Huiswerkhulp door NHI Studiebegeleiding op de locatie Leeuwarder Lyceum. Aanmelden kan hier.

 • 212,50 euro per maand bij 5 dagen per week.
  200 euro per maand bij 4 dagen per week.
  185 euro per maand bij 3 dagen per week.
  160 euro per maand bij 2 dagen per week.

 • Intakegesprek 35 euro.

 • Leerlingen worden kort mondeling overhoord. • Rustig werken in een schoolse omgeving.

 • Korte inhoudelijke hulp bij vakken waar mogelijk.

 • Begeleiding door docenten en studenten, o.l.v. de coördinator.

 • Leren plannen/ hulp bij plannen

 • Keuze uit 2/3/4/5 dagen per week.

 • Klas 1, 2, 3 en 4.

 • Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 15.00 tot 17.00 uur.

 • Minimaal 1, maximaal 2 uur aanwezig. Proeftijd 2 maanden.

 • 1 begeleider per maximaal 12 leerlingen.